Ελαιώνες Κενταύρων
Βιολογικό Ελαιόλαδο
Ολυμπίας

Λάλα Αρχαίας Ολυμπίας,
Ηλεία, Τ.Κ. 27066

Τηλ.: 6937 134 861​

email
info@elaiones-kentauron.gr